clouds background image

Въздухария 2013 - гр. Калофер, м. Паниците

Телефоните на информациония център на Калофер са 0879 356 129 и 0879 852 779

Калофер е разположен в подножието на южните склонове на Стара планина. Намира се само на 17 км от Карлово, на 22 км от Сопот, на 56 км от Пловдив, на 222 км от Бургас, на 300 км от Варна и на 164 км от столицата София.

Местността Паниците се  намира на 4 километра северно от град Калофер по протежението на река Тунджа. Интересното й име произлиза от специфичните издълбани, подобно на паници, форми в камъните на реката. Паниците е изходната точка към водопада Райското пръскало, връх Ботев, резервата „Джендема“ и още много интересни маршрути.


View Larger Map

До мястото на събитието има асфалтов път! Oсигурени са ток, вода, и всички необходими условия за къмпингуващите посетители и гостите на фестивала!
Новият терен предлага благоприятни условия за участието и включването в събитието на мотопланери, делтапланери и офроуд обществото в България.

Легендата за Алтън Калофер
Калофер е основан в средата на 16 век (1533 г.), когато група мъже, предвождани от Калифер войвода, “владеели” тази част на Стара планина и постоянно нападали преминаващите турските кервани. Невъзможността да се справи с Калифер войвода и хората му, принудила султана да разреши на хайдутите да се заселят по тези земи при условие, че престанат да нападат керваните. Войводата приел предложението и се установил в землището на днешен Калофер. Легендата също разказва, че заселвайки се тук, тези мъже нямали жени и затова "откраднали" невести от близкия град Сопот.

През следващите векове Калофер израства като важен културен и търговски център, с доходоносен поминък за местните хора, заради което бил наречен „Алтън Калофер” (Златен Калофер). Привилегиите, които градът получава още от самото си начало, са спомогнали за съхраняването на чисто българския му характер. В разцвета на развитието на занаятите в градчето работят около 1200 чарка за плетене на гайтани. В Калофер винаги са празнували и се празнуват традиционните български празници.