Въздухария фестивал 8-10 септември 2017, Сопот, Манастирска поляна