S.I.V. & acro курс 19-30 юни 2020, Охридско езеро

кг