Зaпознаване с организацията на въздушното пространство - обучение от ДП РВД